Parishes and settlements in Merthyr Tydfil

Bedlinog Community

Bedlinog   Cwmfelin   Taff Merthyr Garden Village   Trelewis  

Cyfarthfa Community

Clwydyfagwyr   Gellideg   Heolgerrig  

Dowlais Community

Dowlais   Galon Uchaf   Pant  

Merthyr Vale Community

Aberfan   Merthyr Vale/Ynysowen   Mount Pleasant  

Nelson Community

Melin Caiach   Pentwyn Berthlwyd  

Pant Community

Dowlais Top  

Park Community

Gurnos  

Penydarren Community

Pen-y-Darren  

Town Community

Merthyr Tydfil   Twynyrodyn  

Treharris Community

Craig Berthlwyd   Edwardsville   Quaker's Yard   Treharris  

Troed-y-Rhiw Community

Abercanaid   Ffos-y-frān   Pentrebach   Troedyrhiw  

Vaynor Community

Cefn-coed-y-cymmer   Llwyn-on Village   Pontsticill   Trefechan   Vaynor  

Share |