Parishes and settlements in Isle of Anglesey

Moelfre   Penmon   Porth-y-felin  

Aberffraw Community

Aberffraw   Dothan   Soar  

Amlwch Community

Amlwch   Amlwch Port   Bull Bay/Porthllechog   Burwen   Penrhyd Lastra   Pentrefelin   Tyddyn Dai  

Beaumaris Community

Beaumaris   Llanfaes  

Bodedern Community

Bodedern   Llanfigael  

Bodffordd Community

Bodffordd   Heneglwys   Llynfaes   Tryfil  

Bodorgan Community

Bethel   Hermon   Llangadwaladr   Trefdraeth  

Bryngwran Community

Bryngwran   Capel Gwyn   Engedi  

Cwm Cadnant Community

Hen Bentref Llandegfan   Llandegfan   Llansadwrn  

Cylch-y-Garn Community

Llanfairynghornwy   Llanrhyddlad   Rhydwyn  

Holyhead Community

Holyhead/Caergybi   Kingsland   Llaingoch   Mrawelon   Penrhos   Pont Hwfa   Stryd  

Llanbadrig Community

Cemaes   Llanbadrig   Tregele  

Llanddaniel Fab Community

Llanddaniel Fab   Llanedwen  

Llanddona Community

Llanddona  

Llanddyfnan Community

Capel Coch   Hebron   Llangwyllog   Maenaddwyn   Mynydd Bodafon   Talwrn   Tregaian  

Llaneilian Community

Cerrig-mn   Dulas   Gadfa   Llaneilian   Llaneuddog   Nebo   Pengorffwysfa   Penysarn  

Llaneugrad Community

Marian-glas   Parciau  

Llanfachraeth Community

Llanfachraeth  

Llanfaelog Community

Bryn Du   Llanfaelog   Pencarnisiog   Ty Croes  

Llanfaethlu Community

Llanfaethlu   Llanfwrog  

Llanfair Pwllgwyngyll Community

Llanfair Pwllgwyngyll  

Llanfair-Mathafarn-Eithaf Community

Benllech   Brynteg   Llanbedrgoch   Red Wharf Bay   Tynygongl  

Llanfair-yn-Neubwll Community

Caergeiliog   Llanfairyneubwll   Llanfihangel yn Nhowyn   Rhosneigr  

Llanfihangel Ysgeifiog Community

Gaerwen   Pentre Berw  

Llangefni Community

Llangefni   Pencraig   Rhosmeirch  

Llangoed Community

Bryn Celyn   Caim   Fedw Fawr   Glan-yr-afon   Llangoed   Mariandyrys  

Llangristiolus Community

Capel Mawr   Cerrigceinwen   Llangristiolus   Rhostrehwfa  

Llanidan Community

Brynsiencyn  

Llannerch-y-Medd Community

Bachau   Carmel   Gwredog   Llanerchymedd  

Mechell Community

Bodewryd   Carreglefn   Llanfechell   Llanfflewyn   Mynydd Mechell   Rhosgoch  

Menai Bridge Community

Menai Bridge/Porthaethwy  

Moelfre Community

Brynrefail   City Dulas   Llanallgo   Rhs Lligwy  

Penmynydd Community

Penmynydd  

Pentraeth Community

Pen-y-garnedd   Pentraeth   Rhoscefnhir  

Rhoscolyn Community

Rhoscolyn  

Rhosybol Community

Capel Parc   Llandyfrydog   Penygraigwen   Rhosybol  

Rhosyr Community

Dwyran   Llangaffo   Malltraeth   Newborough/Niwbwrch   Pen-ln  

Trearddur Community

Goferydd   Isallt Bach   Mountain   Penrhosfeilw   Trearddur   Twr  

Tref Alaw Community

Elim   Llanbabo   Llanddeusant   Llantrisant   Llechcynfarwy   Pen-llyn   Stryd y Facsen   Trefor  

Trewalchmai Community

Gwalchmai   Gwalchmai Uchaf  

Valley Community

Four Mile Bridge   Llanynghenedl   Newlands Park   Valley/Dyffryn   Valley/Y Fali  

Share |