Parishes and settlements in Gwynedd

Bryn-y-mor   Dinas   Garth   Llandanwg   Porth Colmon   Waterloo Port  

Aber Community

Abergwyngregyn  

Aberdaron Community

Aberdaron   Anelog   Penycaerau   Rhiw   Rhoshirwaun   Rhydlios   Uwchmynydd  

Aberdovey Community

Aberdyfi   Penhelig  

Arthog Community

Arthog   Fairbourne   Friog  

Bala Community

Bala/Y Bala  

Bangor Community

Bangor   Coed Mawr   Hirael   Maesgeirchen   Upper Bangor  

Barmouth Community

Barmouth/Abermaw   Caerdeon   Cutiau   Llanaber  

Beddgelert Community

Beddgelert   Bethania   Nantmor  

Bethesda Community

Bethesda   Gerlan  

Betws Garmon Community

Betws Garmon   Rhyd-Ddu  

Bontnewydd Community

Bontnewydd  

Botwnnog Community

Botwnnog   Bryn-mawr   Bryncroes   Llangwnnadl   Pant   Pen-y-groeslon   Sarn Meyllteyrn   Trefaes  

Brithdir and Llanfachreth Community

Brithdir   Llanfachreth   Nannau   Rhydymain  

Bryn-Crug Community

Abertrinant   Bryncrug   Brynglas Sta   Dolgoch   Pandy   Rhyd-yr-onnen  

Buan Community

Boduan   Penbodlas   Rhyd-y-clafdy  

Cadfarch Community

Llugwy  

Caernarfon Community

Caernarfon   Llanfaglan  

Clynnog Community

Aberdesach   Bwlch-derwin   Capel Uchaf   Clynnog-fawr   Gryn Goch   Pant Gls   Pontllyfni  

Corris Community

Corris Uchaf   Pantperthog  

Criccieth Community

Criccieth   Pen-y-bryn  

Dolbenmaen Community

Bryncir   Dolbenmaen   Garndolbenmaen   Glan Dwyfach   Golan   Llecheiddior   Penmorfa   Pentrefelin   Prenteg  

Dolgellau Community

Dolgellau   Pandy   Penmaenpool   Tabor   Wenallt  

Dyffryn Ardudwy Community

Coed Ystumgwern   Dyffryn Ardudwy   Llanddwywe   Llanenddwyn   Tal-y-bont  

Ffestiniog Community

Bethania   Blaenau Ffestiniog   Cae Clyd   Congl-y-wal   Llan Ffestiniog   Rhiwbryfdir   Rhyd-y-sarn   Tal-y-waenydd   Tanygrisiau  

Ganllwyd Community

Ganllwyd  

Glantwymyn Community

Aberllefenni   Corris  

Harlech Community

Harlech  

Llanaelhaearn Community

Llanaelhaearn   Trefor  

Llanbedr Community

Llanbedr   Pen-y-bont   Pentre Gwynfryn  

Llanbedrog Community

Llanbedrog   Tan-y-mynydd  

Llanberis Community

Gwastadnant   Llanberis   Nant Peris or Old Llanberis   Old Llanberis or Nant Peris   Pen-gilfach  

Llanddeiniolen Community

Bethel   Carreg y Garth   Clwt-y-bont   Deiniolen   Dinorwic   Fachell   Fachwen   Gallt-y-foel   Llanddeiniolen   Penisa'r Waun   Rhiwen   Rhiwlas   Saron   Seion   Terfyn   Waun  

Llandderfel Community

Bethel   Cefn-ddwysarn   Frongoch   Glan-yr-afon   Llandderfel   Llanfor   Rhiwlas   Sarnau  

Llandwrog Community

Bethesda   Bwlchyllyn   Carmel   Cilgwyn   Dinas Dinlle   Fron   Groeslon   Llandwrog  

Llandygai Community

Bryn   Bryn Eglwys   Coed-y-parc   Llandegai   Myndd Llandegai   Tanysgafell   Tregarth   Tregath  

Llanegryn Community

Llanegryn  

Llanelltyd Community

Bontddu   Hawddamor   Llanelltyd   Llechfraith   Pen-y-bryn  

Llanengan Community

Abersoch   Bwlchtocyn   Llanengan   Llangian   Machroes   Mynydd Gilan   Mynytho   Sarn-bch   Tai-morfa  

Llanfair Community

Llanfair  

Llanfairfechan Community

Gorddinog  

Llanfihangel-y-Pennant Community

Abergynolwyn   Dol-ffanog   Llanfihangel-y-pennant   Minffordd   Tal-y-llyn  

Llanfrothen Community

Croesor   Garreg   Llanfrothen   Rhyd   Tan-lan  

Llangelynin Community

Bwlch   Gwastadgoed   Hendre   Llangelynnin   Llwyngwril   Rhoslefain  

Llangywer Community

Llangower   Rhos-y-gwaliau  

Llanllechid Community

Braichmelyn   Llanllechid   Rachub   Tal-y-bont  

Llanllyfni Community

Llanllyfni   Nantlle   Nasareth   Nebo   Penygroes   Talysarn  

Llannor Community

Abererch   Efailnewydd   Llannor   Llwyndyrys   Penrhos   Pentreuchaf   Rhos-fawr   Y Ffr  

Llanrug Community

Brynrefail   Ceunant   Cwm-y-glo   Llanrug   Pont-Rhythallt   Pont-rug  

Llanuwchllyn Community

Dolhendre   Llanuwchllyn   Ln   Pandy   Rhosdylluan   Talardd  

Llanwnda Community

Dinas   Dolydd   Llanwnda   Moel Tryfan   Penyffridd   Rhos Isaf   Rhosgadfan   Rhostryfan   Saron   Tyn-lon  

Llanycil Community

Llanycil   Llidiardau   Parc   Rhyd-uchaf  

Llanystumdwy Community

Afon Wen   Chwilog   Llanarmon   Llangybi   Llanystumdwy   Pencaenewydd   Rhosgyll   Rhoslan   Rhyd-y-gwystl  

Maentwrog Community

Gellilydan   Maentwrog   Tan-y-bwlch  

Mawddwy Community

Aber-Cywarch   Aberangell   Clipiau   Cwm-Cewydd   Dinas-Mawddwy   Llanymawddwy   Mallwyd   Minllyn  

Nefyn Community

Edern   Groesffordd   Morfa Nefyn   Nefyn  

Pennal Community

Cwrt   Pennal  

Penrhyndeudraeth Community

Minffordd   Penrhyndeudraeth   Portmeirion  

Pentir Community

Caerhun   Capel-y-graig   Glan Adda   Glasinfryn   Minffordd   Penrhos-garnedd   Pentir   Vaynol Hall   Waen-pentir   Waen-wen  

Pistyll Community

Llithfaen   Pistyll  

Porthmadog Community

Borth-y-Gest   Morfa Bychan   Porthmadog   Tremadog   Wern  

Pwllheli Community

Denio   Penrallt   Pwllheli   South Beach/Marian-y-de   West End/Marian-y-mor  

Talsarnau Community

Bryn Bwbach   Eisingrug   Glan-y-wern   Llandecwyn   Llanfihangel-y-traethau   Soar   Talsarnau  

Trawsfynydd Community

Bronaber   Trawsfynydd  

Tudweiliog Community

Dinas   Garnfadryn   Llaniestyn   Morfa   Pen-y-graig   Penllech   Rhos-dd   Rhos-y-llan   Tudweiliog  

Tywyn Community

Pendre   Tywyn  

Waunfawr Community

Caeathro   Croesywaun   Groeslon   Waunfawr  

Y Felinheli Community

Y Felinheli  

Share |