Parishes and settlements in Conwy

Abergele Community

Abergele   Belgrano   Pensarn   St George  

Betws Yn Rhos Community

Betws-yn-Rhos   Dawn   Dolwen   Llanelian yn-Rhs   Trofarth  

Betws-y-Coed Community

Betws-y-Coed  

Bro Garmon Community

Capel Garmon   Capel Siloam   Melin-y-coed   Nant-y-Rhiw   Nebo   Padog  

Bro Machno Community

Carrog   Cwm Penmachno   Dinas Mawr   Penmachno  

Caerhun Community

Castell   Llanbedr-y-cennin   Rowen   Tal-y-Bont   Ty'n-y-groes  

Capel Curig Community

Capel Curig  

Cerrigydrudion Community

Cefn-brith   Cerrigydrudion   Glasfryn   Pentre-llyn-cymmer  

Colwyn Bay Community

Bryn-y-maen  

Conwy Community

Conwy   Deganwy   Esgyryn   Gyffin   Llandudno Junction   Pabo   Tywyn  

Dolgarrog Community

Dolgarrog  

Dolwyddelan Community

Blaenau Dolwyddelan   Dolwyddelan   Pentre-bont   Pont-y-pant  

Eglwysbach Community

Brymbo   Eglwysbach   Pentre'r Felin   Rhandir   Tal-y-cafn  

Henryd Community

Henryd   Llechwedd  

Kinmel Bay and Towyn Community

Kinmel Bay/Bae Cinmel   Towyn   Ty-mawr  

Llanddoged and Maenan Community

Brynmorfudd   Llanddoged   Tan-lan  

Llanddulas and Rhyd-y-Foel Community

Llanddulas   Rhyd-y-foel   Terfyn  

Llandudno Community

Bryn Pydew   Craig-y-don   Glanwydden   Llandudno   Llanrhos   Penrhyn Bay/Bae-Penrhyn   Penrhyn side  

Llanfair Talhaiarn Community

Llanfair Talhaiarn   Moelfre  

Llanfairfechan Community

Garizim   Llanfairfechan   Nant-y-felin   Nant-y-pandy  

Llanfihangel Glyn Myfyr Community

Llanfihangel Glyn Myfyr  

Llangernyw Community

Cefn-coch   Gell   Gwytherin   Hendre-ddu   Llangernyw   Pandy Tudur   Pennant   Pentre Isaf   Ty'r-felin-isaf  

Llangwm Community

Dinmael   Llangwm   Maerdy   Ty-nant  

Llannefydd Community

Bont-newydd   Cefn Berain   Llannefydd  

Llanrwst Community

Llanrwst  

Llansanffraid Glan Conwy Community

Bryn-rhys   Chweffordd   Dolwyd   Graig   Llansanffraid Glan Conwy   Pentrefelin  

Llansannan Community

Bryn Rhyd-yr-Arian   Bylchau   Groes   Llansannan   Rhydgaled   Tan-y-fron   Tynyfedw  

Llysfaen Community

Bryn Dulas   Llysfaen   Mynydd Marian   Pentre-uchaf  

Mochdre Community

Mochdre  

Old Colwyn Community

Colwyn Bay/Bae Colwyn   Old Colwyn   Penmaen Rhs  

Penmaenmawr Community

Capelulo   Dwygyfylchi   Penmaenan   Penmaenmawr  

Pentrefoelas Community

Pentrefoelas   Rhydlydan  

Rhos-on-Sea Community

Llandrillo-yn-Rhs   Rhs-on-Sea  

Trefriw Community

Trefriw  

Ysbyty Ifan Community

Ysbyty Ifan  

Share |