Parishes and settlements in Ceredigion

Borth  

Aberaeron Community

Aberaeron   Panteg  

Aberporth Community

Aberporth   Blaenannerch   Blaenporth   Dyffryn   Parcllyn   Rhosygadair Newydd  

Aberystwyth Community

Aberystwyth   Penparcau   Trefechan  

Beulah Community

Betws Ifan   Beulah   Blaen-pant   Brongwyn   Bryngwyn   Capel Tygwydd   Llandygwydd   Llwynduris   Noyadd Trefawr   Ponthirwaun   Rhippinllwyd   Rhyd  

Blaenrheidol Community

Llywernog   Ponterwyd   Ysbyty Cynfyn   Ystumtuen  

Borth Community

Aberlerry   Glanwern   Upper Borth   Ynys Tachwedd   Ynyslas  

Cardigan Community

Albro Castle   Bridgend   Caemorgan   Cardigan/Aberteifi  

Cenarth Community

Cenarth   Cwm-cou  

Ceulanamaesmawr Community

Bont-goch or Elerch   Elerch/Bont-goch   Staylittle   Tal-y-bont  

Ciliau Aeron Community

Cilcennin   Ciliau Aeron  

Dyffryn Arth Community

Aberarth   Bethania   Cross Inn   Pennant   Rhos Haminiog  

Faenor Community

Capel Dewi   Comins Coch   Waun Fawr  

Geneu'r Glyn Community

Dl-y-Bont   Llandre   Penybont  

Henfynyw Community

Ffos-y-ffn   Llwyncelyn   Oakford/Derwen Gam  

Lampeter Community

Lampeter/Llanbedr Pont Stefan  

Laugharne Township Community

Glan-y-mr  

Llanarth Community

Llanarth   Mydroilyn   Synod Inn/Post Mawr  

Llanbadarn Fawr Community

Llanbadarn Fawr  

Llanddewi Brefi Community

Cockshead   Llanddewi-Brefi   Llanio  

Llandyfriog Community

Aber-banc   Adpar   Bangor Teifi   Blaen-Cil-Llech   Cilgwyn   Henllan   Llandyfriog   Penrhiw-llan  

Llandysiliogogo Community

Blaen-waun   Blaenbedw Fawr   Caerwedros   Dolgerdd   Hafodiwan   Llwyndafydd   Nanternis   Talgarreg  

Llandysul Community

Capel Dewi   Gorrig   Horeb   Llandysul   Pentrellwyn   Pont-sin   Pren-gwyn   Rhydowen   Tregroes   Troedrhiwffenyd  

Llanfair Clydogau Community

Cellan   Llanfair Clydogau   Pentrefelin  

Llanfarian Community

Blaenplwyf   Capel Seion   Chancery/Rhydgaled   Glanrafon   Llanfarian   Moriah   Rhydyfelin   Southgate  

Llanfihangel Ystrad Community

Cribyn   Dihewyd   Felinfach   Temple Bar   Ystrad Aeron  

Llangeitho Community

Capel Betws Lleucu   Llangeitho   Stags Head  

Llangoedmor Community

Llangoedmor   Noyadd Wilym   Treforgan   Tynewydd  

Llangrannog Community

Blaencelyn   Llangrannog   Plwmp   Pontgarreg  

Llangwyryfon Community

Llangwyryfon   Trefenter  

Llangybi Community

Betws Bledrws   Llangybi   Silian  

Llangynfelyn Community

Craig-y-penrhyn   Llancyfelyn   Tre Taliesin   Tre'r-ddl  

Llanilar Community

Abermagwr   Rhos-y-garth  

Llanllwchaiarn Community

Cross Inn   Gilfachreda   Maen-y-groes  

Llannon Community

Llwyn-tg  

Llanrhystyd Community

Llanddeiniol   Llanrhystud   Rhyd-Rosser   Trawsnant   Ty-Newydd  

Llansantffraed Community

Llanon/Llannon   Llansantffraed / Llansantffraid   Llansantffraed/Llansantffraid   Nebo  

Llanwenog Community

Cwrtnewydd   Dre-fach   Gorsgoch   Llanwenog  

Llanwnnen Community

Llanwnnen  

Lledrod Community

Blaenpennal   Bronant / Bronnant   Lledrod  

Manordeifi Community

Llechryd  

Melindwr Community

Aberffrwd   Capel Bangor   Cwmbrwyno   Cwmerfyn   Dollwen   Goginan   Maes-bangor   Nantyronen Station   Old Goginan   Pant-y-crg   Penllwyn  

Nantcwnlle Community

Bwlch-Llan   Llundain-fach   Llwyn-y-groes   Tal-sarn   Trefilan  

New Moat Community

Llys-y-frn  

New Quay Community

New Quay/Ceinewydd  

Penbryn Community

Brynhoffnant   Cwmcoednerth   Dyffryn-bern   Glasgoed   Glynarthen   Morfa   Penbryn   Penmorfa   Rhippinllwyd   Sarnau   Tan-y-groes   Tresaith  

Pencarreg Community

Alltyblaca  

Pontarfynach Community

Cwmystwyth   Devil's Bridge/Pontarfynach   Mynydd Bach   New Row/Rhes Newydd   Trisant  

St Dogmaels Community

Manian-fawr  

Tirymynach Community

Bow Street   Clarach   Dole   Llangorwen   Pen-y-garn  

Trawsgoed Community

Brynafan   Cnwch Coch   Crosswood/Trawsgoed   Llanafan   Llanfihangel-y-Creuddyn   Llanilar   Pisgah   Pont-rhyd-y-groes   Wenallt   Y Gors  

Trefeurig Community

Banc-y-Darren   Cefn Llwyd   Cwmsymlog   Garth   Pen-bont Rhydybeddau   Penrhyn-coch   Plas Gogerddan   Salem  

Tregaron Community

Tregaron   Tyn'reithin  

Troedyraur Community

Brithdir   Brongest   Bronwydd   Coed-y-bryn   Croes-lan   Felin-Wnda   Ffostrasol   Hawen   Maes llyn   Penrhiw-pal   Rhydlewis   Troedyraur  

Y Ferwig Community

Gwbert   Penparc   Tremain   Y Ferwig  

Ysbyty Ystwyth Community

Ysbyty Ystwyth  

Ysgubor-y-Coed Community

Coed y Garth   Eglwys Fach   Furnace   Glandyfi  

Ystrad Fflur Community

Ffair-Rhos   Pontrhydfendigaid   Strata Florida  

Ystrad Meurig Community

Swyddffynnon   Tynygraig   Ystradmeurig  

Share |